SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowe „BRATPOL” Jerzy Bratkowski z siedzibą przy ul. Jana z Kolna 24/26, 81-351 Gdynia. Dane kontaktowe do Administratora Danych Osobowych: [email protected]

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą ze względu prawnie uzasadniony interes realizowany przez dministratora w celu:

  • realizacji marketingu bezpośredniego – przedstawienia oferty i będą przetwarzane przezokres do 25 lat od zakończenia ostatniej umowy.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w celu:

  • badania satysfakcji klienta za pomocą ankiety i będą przetwarzane do czasu obowiązywania zgody bądź przez okres do 10 lat.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie mających zastosowanie wymagań prawnych nakładanych na Administratora danych i przez okres z nich wynikający w celu:

  • obsługi reklamacji i będą przetwarzane przez okres do 10 lat po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą ze względu na konieczność realizacji umowy pomiędzy Panią/Panem, a Administratorem w celu:

  • realizacji zawartej umowy i będą przetwarzane do momentu upływu obowiązków wynikających z przepisów prawa ( zwykle 5 +1 lat).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy systemów IT, zewnętrzne firmy  świadczące usługi księgowe z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek np. Policja, Sąd.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/-y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych osobowych.